×
Koleksiyon Hakkımızda Teknoloji AR-GE Merkezi Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Küresel İlkeler Sözleşmesi Yönetim Sistemleri ve Sosyal Sorumluluk Politikamız Projelerimiz, Çevre Dostu Uygulamalarımız İK İletişim ENG I AM GREEN! I AM SMART! INNOVATOR!

KURUMSAL

Misyonumuz
Modayı oluşturan efektlere sahip yeni nesil kumaş üreten, kalite ve konforu bir arada sunan, üretirken insan ve çevreye duyarlı, sürecin tüm aşamalarında mükemmelliği hedefleyen «önce insan« kavramına önem veren ve bu yönde sistematik şekilde büyüyen bir tekstil kuruluşudur.

Vizyonumuz
2025 yılında yakın coğrafyamızın en başarılı, değerli, süreklilği ve karlılığı yakalamış, CAN markasını tekstil sektöründe lider yapmaktır.

İlkelerimiz
• Tüm müşterilerimize ve çalışanlarımıza sevgi odaklı yaklaşmak,
• Modayı izleyenden ziyade, modayı yaratan firma olmak,
• Dünya tekstil sektöründe aranılan firma olmak.
• Teknolojimizi ve yönetim sistemlerimizi sürekli geliştirmek.
• Doğayla paylaşım halinde olan ve doğayı koruyan firma olmak
• Tüm paydaşlarımızın yaşam düzeyini yükselten firma olmak.

Politikamız
1.Yönetim sistem standartlarını uygulamak ve sürekli iyileştirmek.
2.Faaliyetlerimizde, ilk defada ve her defasında doğruyu yapmak.
3.Yasal mevzuatlara ve diğer yükümlülüklere uymak.
4.Müşteri beğeni ve taleplerini karşılayan ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmak.
5.Çalışanlarımızın katılımıyla ekip çalışması ve doğru bilgi alışverişini sağlamak.
6.Teknolojik yenilikleri takip ederek tüm çalışanlarımızı eğitmek, yetkinliklerini ve bilinç düzeyini artırmak.
7.Faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığına etkilerini kontrol altında tutmak.
8.Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın kalite & çevre & isg & enerji verimliliği bilincini geliştirmek.
9.Doğal kaynaklarımızı bilinçli ve etkin kullanarak, atıkları azaltmak ve kirliliği önlemek.
10.Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sürekliliğini sağlamak.
11.Meydana gelebilecek kazaları azaltmak için riskleri güncellemek ve önlem almak.
12.Enerji verimliliğini artırmak amacıyla, enerji maliyetlerini düşürmek ve enerji kullanımında tasarruf sağlamak.

İş Ahlakımız
• Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için güvenilir ve dürüst bir firma olmak.
• Yasa, yönetmelik ve mevzuatlara koşulsuz uymak.
• Çalışanlarımızın en değerli varlığımız olduğundan yola çıkarak onlara sürekli yatırım yapmak, çalışma ortamını sürekli iyileştirmek.
• Evrensel bilgiye değer veren, bilgi paylaşımına inanan, şeffaf, bilgiyi elde etme, kullanma ve saklama konusuna özen gösteren, kişisel hak ve özgürlüklere saygılı, demokrasiye inanan bir firma olmak.
• Doğaya, tarihi ve kültürel dokuya zarar vermeden üretim faaliyetlerini sürdürmek.

Yönetim Sistemlerimiz
Can Tekstil, yönetim sistemleri ve üretim teknikleri konusunda sektöründe her zaman bir adım önde olmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
• Firmamız, 1995 yılında TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgesini sektöründe ilk alan firmalardandır.
• 1996 yılında ise çevreye ve insan sağlığına zararlı üretim yapmadığımızı kanıtlamak için ECO-TEX 100 standartları belgesini almıştır ve her yıl devamlılığı sağlanmaktadır.
• 1997 yılında Çevre Yönetim Sistemini kurarak “tekstil “sektöründe TS EN ISO 14001 belgesi almaya hak kazanan ilk firmadır.
• 2004 yılında da öncü çalışmalarına devam ederek sektöründe TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Standardı belgesini TSE’den almaya hak kazanan ilk tekstil firması olarak bir ilke daha imza atmıştır.
• 2008 yılında GOST-R sertifikasını da bünyesine katarak Rusya pazarı için oldukça önemli olan ihracat yapabilmek için olmazsa olmaz şartlardan birini yerine getirmiştir.
• Firmamız dünya çapında birçok firmanın süreçlerine dahil etmiş olduğu Sosyal Uygunluk konusundaki değerlendirme süreçlerinden başarılı bir şekilde geçmekte ve bu müşterileri ile olan iş bağlılıklarını artırmaktadır.
• 2015 yılında TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem Standardını da almaya hak kazanmış olup, Enerji Verimliliği konusunda ülkemize destek vermektedir.

Sosyal Sorumluluk Politikamız
Üretimin, Hizmetin ve Yönetimin her aşamasında ‘ÖNCE İNSAN ’ prensibi ile hareket eden
• Çocuk işçi çalıştırmanın önlenmesi : Çocuk ve genç personel çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşın altında personel istihdam etmemeyi,
• İstek dışı / zorla çalıştırılmanın önlenmesi : Hiçbir çalışanımızın hiçbir konuda baskı altında ve borca dayalı çalıştırmamayı , tüm çalışanlarımızın eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam etmeyi,
• İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması : Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan sistemi ,
• Temsil edilme özgürlüğü : Çalışanlarımızın temsil haklarına saygı göstermeyi
• Ayrımcılığın önlenmesi : Çalışanlarımızı istihdam ederken ırk, renk, dil, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş, hamilelik veya cinsiyet ayrımına göre değil, iş yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi;
• Disiplin/kötü muamele ve tacizin önlenmesi (Mobbing) : Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi
• Çalışma saatlerinin belirlenmesi : Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı
• Ücret ve ödemeler / Sosyal haklar: Kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, çalışanlara toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlamayı,
• Çevrenin Korunması: Yürürlükteki çevre mevzuatına uymayı, müşterilerimizin çevre konusundaki şartlarını da göz önünde bulundurarak çevre boyutları ve etki değerlendirilmesine dayalı olarak doğanın korunması ve kirlenmesini önlemeyi ve kaynağında azaltmayı,
• Yasa ve diğer yükümlülüklere uyum: Yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri, müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarına ve gönüllü olarak uyguladığımız yönetim sistemleri standartları şartlarına uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmeyi,
• Eğitim: Çalışanların eğitim düzeyi şirketin genel seviyesini belirler mantığıyla, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği & çevre koruma bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için eğitimler düzenleyerek, çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişmesi sağlamayı,
• Tedarikçilerle ilişkiler: Çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,
• Rüşvetin Önlenmesi: Tüm çalışan ve tedarikçilerimizden maddi kazanç sağlayan hiçbir hediye ve ödemeyi hiçbir koşulda kabul etmemeyi ve bu tür taleplerde bulunmamayı,
bir sistem çerçevesinde yürütmeyi, devamlılığı sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz.


Çevre Yönetimi
Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş Yönetim Sistemleri ve diğer faaliyetler.
Tek Amacımız üretmek, satmak ve kar etmek değildir.Amacımız üretirken gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir dünya bırakmaktır.“DOĞA HEP CAN'LI KALSIN”

• KALİTE YÖNETİMİ / TS EN ISO 9001 YÖNETİMİ

Can Tekstil, 1995 yılından beri TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulamakta olup FAALİYETLERİNDE İLK DEFADA VE HER DEFASINDA DOĞRUYU YAPMAYI hedeflemektedir.
Sürdürdüğü tüm faaliyetlerde benimsediği Kalite Yönetim Sistemi ile birlikte müşteri beğeni ve taleplerini karşılayan ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı amaçlamaktadır.
Tüm proseslerini sürekli iyileştirerek düşük maliyet, yüksek verimlilik ve kaliteyi hedefleyen Can Tekstil, gelişimin temel gereksiniminin EĞİTİM olması bilinci ile çalışanlarının katılımıyla ekip çalışması ve doğru bilgi alışverişini sağlamakta ve teknolojik yenilikleri takip ederek tüm çalışanlarını eğitmekte, yetkinliklerini ve bilinç düzeyini artırmaktadır.

• ÇEVRESEL FAALİYETLER / TS EN ISO 14001 YÖNETİMİ

Can Tekstil, 1997 yılından beri TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni uygulamaktadır. Bu çerçevede Fabrikamızın çevreye olan etkileri değerlendirilmekte ve bu etkilerin minimize edilmesi ve/veya ortadan kaldırılması için önlemler alınmaktadır.

- ATIK YÖNETİMİ
Çevre Yönetim Sistemi ile birlikte doğal kaynakları bilinçli ve etkin kullanarak, atıkları azaltmayı ve kirliliği önlemeyi benimseyen Can Tekstil, faaliyetleri sırasında ortaya çıkan tüm atıkları ayrıştırarak lisanslı bertaraf/geri dönüşüm kuruluşlarına göndermektedir. Faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini iyileştirmek ve çevre performansını sürekli geliştirmek amacıyla yürürlükteki çevre mevzuatına uymakta ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

- EĞİTİM
Can Tekstil, tüm çalışanlarına kaynak israfının önlenmesi ve çevre bilincinin artırılması amacı ile her yıl çevre bilinçlendirme eğitimlerini planlı ve sistematik bir şekilde sürdürmektedir. Ayrıca işe yeni başlayan tüm çalışanların fabrikadaki çevre faaliyetleri ve çalışmaları sırasında çevre koruma amacıyla uymaları gereken kurallar oryantasyon eğitimi aracılığıyla paylaşılmaktadır.

- ÜRETİMDE ÇEVRE SORUMLULUĞU
Can Tekstil üretimde kullanılan tüm hammaddelerini, yardımcı malzemelerini ve kimyasal maddelerini çevreye zarar vermediğini uluslararası belgelerle ispatlamış olan firmalardan tedarik ederek kullanmaktadır. Tabii kaynakların sonsuz olmadığı ve dikkatli kullanılmadığı taktirde bir gün bu doğal kaynakların tükeneceğinin bilincinde olan Can Tekstil, üretim faaliyetlerinde en az atık, en çok üretimi hedefleyerek kaynak planlamasını oluşturmaktadır.

• İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI / TS/OHSAS 18001 YÖNETİMİ

Can Tekstil, 2004 yılından beri TS/OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygulamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile birlikte;
- Faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığına etkilerini kontrol altında tutmayı,
- Çalışanlarının ve paydaşlarının İSG bilincini geliştirmeyi,
- Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sürekliliğini sağlamayı,
- Meydana gelebilecek kazaları azaltmak için riskleri güncellemeyi ve önlem almayı benimsemiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının temelini eğitim faaliyetleri oluşturmaktadır. Bu bilincin geliştirilmesi amacı ile tüm çalışanlarına her yıl periyodik olarak, yeni işe başlayan çalışanlarına ve iş kazası geçiren çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri vermektedir.
Ayrıca firmamızda doğal afet durumlarında gerek firma için gerek firma dışı gerekli destekleri vermek üzere Arama-Kurtarma ekiplerimiz, İtfaiyemiz ve Hasta Nakil Aracımız mevcuttur.

• ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI / TS EN ISO 50001 YÖNETİMİ

Can Tekstil, 2015 yılından beri TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni uygulamakta olup faaliyetlerini enerji tasarrufu sağlamak, enerji verimliliğini artırmak ve enerji maliyetlerini düşürmek bilinci ile sürdürmektedir. Can Tekstil enerji uygulamaları kapsamında tüm tüketim süreçlerini ölçerek enerji yoğunluğu içindeki payını belirlemekte ve proaktif önlemler almaktadır. Bununla birlikte yenilenebilir enerji kullanımına yönelik Ar-Ge çalışmalarını da sürdürmektedir.

• OEKO-TEX 100 STANDARDI

OEKO-TEX 100 Standardı tekstil ürünleri ile ilgili tüm işleme aşamalarındaki hammaddelere, ara ve son ürünlere yönelik dünya çapında standart bir test ve sertifikalandırma sistemidir. Müşterilerine sağlık açısından sorunsuz ürünler sağlamak isteyen Can Tekstil, 1996 yılında OEKO-TEX 100 Standardı Sertifikasını alarak günümüze kadar devam ettirmiş ve ettirmektedir.
• KİMYASAL YÖNETİM SÜRECİ

Üretim süreçlerinde yasaklanmış olan hiçbir kimyasal kullanılmamakta REACH kapsamında tedarikçileri ile bu konuda yakın iş birliği sergileyerek duyarlılığını korumaktadır.
Ayrıca global müşterilerinden gelen çalışma şartları sistematik bir şekilde değerlendirilerek gerek ulusal, gerek ise uluslararası düzeyde kimyasal yönetimi ile ilgili uygulamaları etkin bir şekilde uygulamaktadır.

• SOSYAL SORUMLULUK

Üretimin, Hizmetin ve Yönetimin her aşamasında ‘ÖNCE İNSAN’ prensibi ile hareket eden firmamız;
• İstek dışı çalıştırılmanın önlenmesi,
• Temsil edilme özgürlüğü, • Ayrımcılığın önlenmesi,
• Disiplin/kötü muamele ve tacizin önlenmesi (Mobbing),
• Çalışma saatlerinin belirlenmesi,
• Ücret ve ödemeler / Sosyal haklar,
• Yasa ve diğer yükümlülüklere uyum..
Konularında ki çalışmalarını yayınlamış olduğu “Sosyal Sorumluluk Politikasına” uygun bir şekilde uygulamaktadır.
Dünya genelindeki müşterileri tarafından gerçekleştirilen Sosyal Uygunluk Denetimleri’ nde ki başarısı da yaptığı uygulamanın uluslararası geçerli olduğunun en büyük kanıtıdır.